КОМИКС & КАРИКАТУРА

Всяка година ONE DESIGN WEEK се променя както съдържателно чрез концентрирането около определена тема, така и формално чрез своята визуална иденетичност.

През 2016 г. ви представяме една визия, създадена от Мария Мичева (MA Werkplaats Typografie / Нидерландия).
Отправната точка за новия външен вид е различната вътрешна структура във фестивала, а именно отварянето му към нови сфери / теми / публики / идеи / прочити, които често изглеждат хаотично разпръснати, но всъщност са старателно подредени в конкретна рамка.

ONE DESIGN WEEK 2016 настоятелно задава въпроса: „– Мога ли да помогна?“ и то не за да влезе в ролята на супергерой (въпреки че и това би му харесало), а за да започне диалог относно мястото на дизайна тук и сега, в съвременното общество и култура. Визуалната идентичност включва 4 карикатури, създадени от Алексей Клюйков, които изобразяват различни ситуации, в които дизайнът не само че не помага, а тотално не работи и даже нарушава вече установения ред в ежедневието. Карикатурите илюстрират комичното несъответствие между дизайн, функция и въздействие. Текст и образ си взаимодействат в създаването на разказ. Но този разказ е вдъхновен и от друга традиция, а именно комиксовата и по-конкретно от българското списание „Дъга“.

Визуалната идентичност на фестивала смесва употребата на карикатурата като интструмент, който преувеличава или изопачава характерни за даден човек или предмет черти, и комикса като система, която подрежда и съчетава образ и текст. С оглед на миналото и двете най-дълго време са изобразявали абсурдни и нереални ситуации, в които хуморът се превръща в непосредствен начин за общуване между автора и читателя. А именно такова е и желанието на ONE DESIGN WEEK 2016 – с лека самоирония да обърне внимание към важни елементи от всекидневието, които биха могли да са различни – по-лесни, по-бързи и по-интересни, стига само дизайнът им да го позволи.

Както вече споменахме, графичното оформление е частично вдъхновено от комиксовата панелна структура и от идеята, че отделните илюстрации създават единна цялост, но също така могат да бъдат „изрязани и пренаредени“, създавайки други цялости с алтернативни послания. По този начин логотипът на ONE DESIGN WEEK се превръща в повтарящ се мотив, който символизира историята и традицията на фестивала, но „преподредена“. Фестивалът е колаж от различни „разкази“, върху който бива поставен и разказът от 2016, който тепърва предстои да бъде разгърнат.

m3

Мария Мичева е графичен дизайнер на свободна практика и настоящ студент в магистърската програма Werkplaats Typografie в Арнем, Нидерландия. Преди това работи в Берлин при Laurenz Brunner – арт директор и шрифтов дизайнер, което се случва непосредствено след дипломирането ѝ от бакалавърската програма по графичен дизайн в Rietveld Academie, Амстердам. Дипломната ѝ теза е ориентирана към спецификите на българската кирилица и възможното ѝ бъдеще. Интересува се от типография и възприемането ѝ и взаимодействието с нея в дигиталната среда.