Седмото издание на Jumpthegap с награден фонд от € 26 000

Jumpthegap е международен конкурс за дизайн, организиран от Roca и Barcelona Design Centre от 2004 година насам, който търси иновативни и устойчиви решения за банята и тоалетната. Конкурсът е насочен към млади дизайнери и архитекти или студенти от двете сфери, които биха могли да предложат концептуални и новаторски идеи за нови продукти, нови пространства и/ или нови употреби и нови функции.

Състав на журито: Patrik Schumacher (директор в Zaha Hadid Architects/ Германия), Josep Congost (директор дизайн и иновации в Roca/ Испания), Vladimir Pirojkov (CEO на центъра за високотехнологично прототипизиране KINETICA/ Русия), Isabel Roig (изпълнителен директор в Barcelona Design Centre/ Испания), Anjali Srinivasan (директор в ChoChoMa Studios/ Индия), Benedetta Tagliabue (директор в EMBT & Enric Miralles Foundation/ Италия), Valentin Vodev (основател на Vodev Studio/ България), Ma Yansong (основател на MAD Architects/ Китай).

Краен срок за регистрация в сайта: 15 март 2017

Краен срок за изпращане на предложение: 19 април 2017

Награди: две награди по € 10 000 и една специална награда от € 6 000

Организаторите дават посока на конкурса и предложенията, които биха искали да видят, в 5 точки: (1) устойчивост и ефективност/ sustainability (предложенията трябва да предизвикват видими и изчислими промени в средата и процесите, с които са свързани/ спестяване на ресурси – време, пари, енергия, при употребата им), (2) самостоятелност/ ageing population (предложенията трябва да улесняват достъпа и употребата на всички хора и да им позволяват да изпълняват всекидневните си действия без допълнителни знания или специални умния, т.е. от тази гледна точка минимализиране на допълнителната помощ), (3) усещане за комфорт/ homing (предложението трябва да създава желание у потребителя за завръщане или повторна употреба), (4) изненадващи преживявания/ surprising experiences (предложението трябва да създава емоционална връзка с потребителя и да му предложи преживяване за сетивата му), (5) автоматизация/ automatization.

Конкурсът е отворен за участници, родени след 1 януари 1982, независимо от държавата, в която са. Съществуват две категории: (1) професионалисти – дизайнери или архитекти; (2) студенти от специалности, свързани с дизайн или архитектура. Проектните предложения могат да бъдат индивидуални или от двама професионалисти или студенти, т.е. не се приемат смесени групи с представители от различните категории. Всеки участник може да участва само с един проект.

Преди финалното предаване на предложенията всеки един участник трябва да се регистрира в онлайн страницата на Jumpthegap. Регистрацията е безплатна и може да бъде извършена до 15 март 2017. След този период има още един месец, в който могат да бъдат изпращани и самите предложения, като крайният срок за това е 19 април 2017.

Предложенията трябва да бъдат изцяло анонимни и да не съдържат никаква информация за автора/ите. Цялата лична информация за тях се въвежда в регистрационната форма, която се попълва преди изпращането на предложенията. Всички, включени в предложението, текстове трябва да бъдат на английски език. Всяка апликация трябва да съдържа: един .pdf файл с не повече от 2 страници с размер А3, максималният размер на този .pdf не трябва да надвишава 1.5 mb, първата страница трябва да съдържа заглавието на проекта, описание и основни изображения.

Описанието на предложението трябва да бъде до 600 думи и да отговаря на въпросите: КАКВО? или кратък и ясен текст, който представя идеята и аудиторията, към която е насочена; КАК? или какви фукции има предложението, как и с какви материали ще бъде създадено то; ЗАЩО? или по какъв начин предложението се отнася до идеята за бъдещето. Всяка допълнителна информация трябва да бъде включена във втората страница от предложението.

Има 3 парични награди: 2 проектни предложения ще получат по € 10 000 всяко – едно в категорията за професионалисти и едно в категорията за студенти. Третата награда е в размер на € 6 000 и идва от We Are Water Foundation, чиито основни цели са да стимулира и поощри диалог относно употребата на водните ресурси в целия свят и да предотврати негативните ефекти от липсата на адекватно отношение по темата. Тази награда се присъжда от друго жури в състав: Xavier Torras (президент на комисията и директор на We Are Water Foundation/ Испания), Henk Ovink (Special Envoy for International Water Affairs Kingdom of The Netherlands), Sophie Thomas (основател на Thomas.Matthews Agency/ Великобритания).

Критериите, към които журито ще се придържа са:

  1. иновативност и до каква степен предложението изпълнява целите на конкурса;
  2. устойчивост и дали работи в хармония със средата около себе си, показва ли отговорно отношение към нея, както и към материалите и ресурсите;
  3. ползи за потребителя и дали идеята е ясна и разбираема, дали би се харесала и какво ще даде да потребителите;
  4. презентативност на самата идея и дали участникът е успял да я представи по най-добрият възможен начин.