ПРИКЛЮЧИ ОТВОРЕНАТА ПОКАНА ЗА ONE DESIGN WEEK 2016

Приключи отворената покана за проекти на One Design Week. Благодарим на всички, които събраха кураж, предизвикаха въображението си и ни изпратиха своите предложения. Радостни сме за получените 57 проекта от България и чужбина. Предложенията идват от дизайнери, артисти, организации и студенти, обвързали темата “- Can I help you?” в своите идеи за семинари, лекции, намеси, акции, работилни-ци и много други. Несъмнено изборът ще бъде много труден, но селекцията започва. Ще се свържем с авторите на избраните проекти до 30.03.2016г. Благодарим ви отново за активността и креативносттa!