– Can I help you?

Дизайнът е инструмент, който дава форма на всеки аспект от живота ни. Той влияе на видимото и невидимото, независимо от мащаба, и е присъщ елемент от нашето ежедневие, свободно време, обществена организация, комуникация, консумация и дори лични отношения. Това е и причината дизайнерите да допринясят за промените в обществото.

ONE DESIGN WEEK има за цел да се превърне в пресечна точка между широката публика и авторитети от сфери като наука, литературатура, музика, танц, кино, журналистика и политика, които в контекста на фестивала да изложат различни гледни точки към представените проекти. Чрез активен диалог ще дефинираме какво е съвременният дизайн, изследвайки многобройните му измерения и въздействието, което има върху нашия живот.

“Мога ли да помогна?“ е едновременно въпрос и отворена покана за разговор между дизайнерите и хората, в чиято услуга са те – всеки един от нас.

Мултидисциплинарният подход в осмото издание на ONE DESIGN WEEK предизвиква и разгръща потенциала на фестивала като платформа, на която се срещат разнообразни мнения, истории и публики в търсенето на общ език. Дизайнерите ще бъдат въвлечени в местния контекст, работейки по теми, които отговарят на неговите нужди. Те ще са и в основата на поредица от събития, работилници, изложби, намеси, отворени дискусии и лекции, които ще се проведат в Пловдив между 10 и 19 юни.