Дизайн на политики в полза на обществото

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (Фондация „ПИК”) е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 1991 г., която активно подкрепя формулирането и прилагането на политиката за развитието на съвременното общество, основавано на знанието, иновациите и информационните технологии. От 2014 г. Фондация „ПИК” участва в инициативата „Design for Europe” на Европейската комисия, ръководена от Design Council UK, която цели да стимулира въвеждането на дизайна в иновационните политики и да изгради капацитет за прилагането му в публичния сектор и бизнеса.

В рамките на ONE DESIGN WEEK Фондация „ПИК” организира събитие на тема „Дизайн на политики в полза на обществото”. Принципите на дизайна имат потенциала да генерират иновативни и креативни решения на някои от най-големите проблеми в нашето общество, като поставя нуждите на потребителя на първо място при създаването на нови политики. По време на събитието ще бъде представен подходът на няколко институции на общинско и национално ниво при разработването и прилагането на обществени политики в различни сфери. Публиката ще има възможност да участва в дискусията за това как гражданите могат да бъдат включени по-активно при дизайна на нови обществени политики.